مرزهای تحمل و مدارا در شبکه‌های اجتماعی

بگذاریم. در این برنامه نیما راشدان و عرفان کسرایی با ما درباره مرزهای تحمل و مدارا در شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گویند
لینک این برنامه در کانال یوتیوب آموزشکده جامعه مدنی توانا

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.