گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش دوازدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۸ :محورهای برنامه نگاهی به فلسفه سیاسی کارل پوپر، مروری بر کتاب ساختار انقلاب های علمی توماس کوهن، تحول انگاره ها و پارادایم های غالب در علم، جامعه و سیاست

لینک این برنامه در یوتیوب

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.