گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش هشتم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، هفتم ماه می  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه، دترمینیسم و اراده‌ی آزاد

لینک این برنامه در یوتیوب

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.