گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش ششم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و سوم آوریل  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه، استنتاج به قصد بهترین تبیین، داروینیسم

Ein Gedanke zu „گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش ششم

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.