گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش دوم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، شماره شش، دوازدهم ماه مارس ۲۰۱۸

محورهای این برنامه

 علم سکولار،رابطه بین علم و دین
آیا علم می تواند همه چیز را تبیین کند؟
آیا ممکن است نظریات شبه علمی روزی تایید شوند؟
سوءاستفاده مروجان شبه علم از فیزیک کوانتومی

لینک این برنامه

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.