دانشکده‌های مهندسی و حلقه‌ی مفقوده ارتباط با صنعت

۱۳۹۶ عرفان کسرایی| روزنامه شرق، شماره ۳۰۰۲ – پنج شنبه ۱۱ آبان  زمانی که مجله اقتصادی فوربس آماری از تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی در کشورهای مختلف دنیا ارائه داد بحث‌های زیادی درباره‌ تعداد بالای مهندسان …